életének helyszínei

Merény

Csopják Attila Merényben (Szepes megye) született 1853-ban. Szülei görögkatolikus hitben éltek. Anyja papnak szánta Attilát, azonban nem vették fel a papneveldébe, mert nem volt elegendő az énekesi talentuma.

Merény (Nálepkovo, Wagendrissel) község ma Szlovákia, kassai kerület. 324 háza és 2 383 lakosa volt. Lakói bányászok, vaskohászok, favágók voltak. 1847-ben a falu határában megalapították a Feketehegy-fürdőt, mely az akkori Magyarország első klimatikus sós fürdője és hidegvíz gyógyintézeteként 1881-ig üzemelt.

Mikóháza

Itt gyermekeskedett (Abaúj megye), ahol apja körjegyző volt. Község Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-keleti részén, Sátoraljaújhelytől 10 km-re, a szlovák határ mellett található. Alapítása az első írásos emlékek alapján 1236-ra tehető, 2006-ban ünnepelte alapításának 770. évfordulóját. A községet délnyugat felől 500 m feletti hegykoszorú övezi, közepét a Bózsva-patak szeli át, mely több évszázadon át négy malmot táplált.

Eperjes, Kassa, Ungvár

Eperjesen, Kassán és Ungváron tanult a szüleitől távol, akik szerény anyagi körülmények között éltek, ezért Attila diáktársainak a tanítása révén egészítette ki támogatásukat.

Eperjes, Szlovákul Prešov, város Kelet-Szlovákiában. Kerületi és járási székhely. 1880-ban 10139 lakosából 5705 szlovák, 1963 magyar, 1889 német anyanyelvű lakosa volt.

Kassa (Košice) Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj Torna vármegye székhelye. A róla elnevezett kerület és járás központja, katolikus érseki és evangélikus püspöki székhely. Népessége 2011-ben 240 688 fő, ebből 6382 magyar.

Ungvár (ukránul [Uzshorod]) Kárpátalja területi székhelye, legnagyobb települése. 1872-ben tett érettségit Ungváron, majd számtiszti vizsgát, egy év múlva, mint adótiszt dolgozott. 2019-ben népessége: 114 897 fő, ebből kb. 8000 magyar.

Szerencs, Sátoraljaújhely

Szerencs kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye szerencsi járásának székhelye, Miskolctól 30 kilométerre a Zempléni-hegység déli lábánál helyezkedik el. Népessége 2021-ben: 8473 fő. 1873-ban adótiszt lett itt Csopják Attila 20 évesen.


Sátoraljaújhely város Borsod- Abaúj- Zemplén megyében. A XIX. század végén kezdett városiasodni a Rogyva partján fekvő fejlődő és élénk település. Otthont adott vármegyei és járási hivataloknak, királyi törvényszéknek a járásbíróságnak, pénzügyi igazgatóságnak.

Eperjes - 1890
Kassa - 1890
Ungvár - 1890
Ungvár görögkatolikus templom
Eperjes látkép
Szerencs - Rákóczi vár
Tahitótfalu

Őrszentmiklós

35 évesen keresni kezdte az igazi hívők társaságát. A nazarénusokhoz indult, de a baptistákhoz érkezett meg a településre.
A falu első okleveles említése (Szentmiklósfalva) alakban 1344-ből származik. 1546–1590 között népes faluként került összeírásra, bár 1580-ban már Pusztaszentmiklós néven említik.

Tahitótfalu

Csopják Attila 1893-ban csatlakozott Tahitótfalun, az Udvarnoki András vezette magyar baptista gyülekezethez. Az ő támogatásukkal a VIII. kerületben béreltek egy helyiséget, ahol néhány társával együtt megalapították a későbbi Nap utcai magyar gyülekezet ősét az Imre utcában.

Budapesti lakásai és munkahelyei

A HUNGARICANA adatbázisból, ezen belül legtöbb adat a Budapesti Czím- és Lakjegyzék évfolyamaiból (továbbiakban BCL) került kimutatásunkba.

BCL, 1880-1881. Munkahely: Pénzügyminisztérium számtiszt. Lakása: II, Bécsi-kapu u. 591.
BCL, 1882. Lakása II., Batthyány u. 39.
BCL, 1885-1886.között. Lakása, II., Ostrom u. 6.
Munkahely: Dohánygyártási szakszámvevő osztály. (Pénzügyminiszteri épület)
BCL, 1888. Lakása: III., Tavasz u. 3.
BCL, 1890, 1891-1892, Lakása, IX., Ferencz körút 33.
BCL, 1894-1897, között. Munkahely: Soroksári utcai dohánygyár.(IX, Soroksári-u. 23).  Lakása: VIII., Gólya (ma Bókay János) u. 28.
BCL, 1898. VIII.. Őr u. 8.
BCL, 1899. Munkahely: Dohányjövedéki központi igazgatóság. (V, Kálmán u. 20.)
Lakása: VIII., Baross u. 96.
Gyülekezete: 1899-ben VII., Wesselényi u. 53. Hársfa utca sarkán)
BCL, 1901-1902, 1903, 1904.. Lakása: VIII, Baross u. 96.
Munkahelye 1903-1907. IV. Dohányjövedéki központi igazgatóság. (V, Kálmán utca 20.)
BCL, 1905-1906. Lakása és a Békehírnök szerkesztősége: VIII, Kistemplom (ma Hock János) u. 12.
BCL, 1907-1908. 1910-1911,
Lakása: VIII., Óriás (ma Leonardo da Vinci) u. 32.
Munkahely: Dohányjövedéki központi igazgatóság. (II., Iskola utca 13.)
BCL, 1909-1911. Munkahelye: Hazai fémlemez- és Fémjáték-árugyár Rt. (VIII., Fecske u. 9.)
BCL 1912. Munkahely: Dohányjövedéki központi igazgatóság.
BCL 1908, 1909, 1910. 1911, 1912, 1913, 1914. években
Lakása: VIII., Magdolna u. 20.
1911. Munkahelye: Hazai fémlemez-, bádogipar és konzervgyár Rt. (VI.. Tassi u. 66.)
Gyülekezeti elöljáró és Békehírnök szerk. Ua, VIII., Kistemplom u. 12.
1911-1917. között VIII. ker. M.. kir. Állami Zrínyi Miklós gimnázium: baptista hittan tanár
1914-1920. között III. kerületi M. kir. Áll. főgimnázium, Órán kívüli hittan tanár
BCL 1914, 1916. Lakása: Kispest, Kisfaludy u. 5.
1920-1921. között. X. ker. Tisztviselőtelepi M. kir. Állami Főgimnázium. Hittant tanított
Békehírnök szerkesztősége. VII., Hársfa u. 88. Kiadóhivatal: VIII., Kistemplom u. 12.
BCL, 1922-1923. Baptista hitközség vezetője.  (Kispest, Kisfaludy u. 22.)
BCL 1928. Olvasd vallásos hetilap. Fel. szerk. VIII., Kistemplom u. 12.
Lakása: Kispest, Tisza Kálmán (ma Móricz Zsigmond) u. 49. más helyen 51. sz)

Pénzügyminisztérium - 1899

Józsefvárosi gyülekezet

Az Udvarnoki András vezette (tahitótújfalui) magyar baptista gyülekezet támogatásával a VIII. kerületben béreltek egy, ahol Csopják Attila néhány társával együtt megalapították a későbbi Nap utcai magyar gyülekezet ősét az Imre utcában, majd a Nagytemplom utca 6. sz. alatt.

Kispest

1900-ban Kispesten is megalakult egy magyar gyülekezet, ahová Csopják testvér gyakran járt igét hirdetni. Családjával 1908-ban költözött Kispestre és hamarosan átvette a gyülekezet vezetését. Lakásuk:1928.Kispest, Tisza Kálmán-u. 49.

A Petőfi utcai helyiség nagyon szűkösnek bizonyult. Alig egy év múltával megvásárolták a Kisfaludy utca 24 szám alatti telket (Kisfaludy és Egert-utca sarka) és a rajta levő 4 szobás villát, melyet imaházzá alakítottak át és 1909 szeptember 8-án ünnepélyes keretek között átadták rendeltetésének. Sajnos a megnyitó ünnepségről nem sok feljegyzés maradt.

A régi Nefelejts utca 49, (Jázmin u. sarka) úgynevezett „Sion udvart” alakítottak ki a család által vásárolt telken. Helyileg az egykori Hoffer-gyár előtti villamos kanyarulatában volt. A telken egy L-alakú építményt hoztak létre 12 lakó talált itt lakhelyet is.

Csopják sírja: Kispest város egykori vezetősége azzal méltatta szociális áldozatkészségüket, hogy 1934-ben kiemelt helyen adományozott sírhelyet.

Kispest
Nap Utcai Baptista Imaház
Wesselényi Utcai Baptista Imaház
Wesselényi Utcai Baptista Imaház - 1890

Külföldi utak

Zürich
1913.

„Huszonegy évvel ezelőtt Svájcban láttam utoljára, amikor Zürichben a vasárnapi iskolák szövetségének világkonferenciáján együtt képviseltük Magyarországot”.

Takaró Gézáné 1934-ben írta

Stockholm
1923.

Stockholmban július 21-27. között volt a baptisták világszövetségének első nagy kongresszusa, amelyben csak Európában 24 ország, mintegy 25 delegátussal vett részt. többek között Udvarnoki András és Csopják Attila egyházi író és Baranyai M. prédikátor képviselte.

Toronto
1928.

Csopják Attila és Udvarnoki András elindult Észak-Amerikába, hogy meglátogassák a magyar baptistákat, és részt vegyenek a Baptista Világszövetség IV. világkonferenciáján.